(PL)- Ngày 28-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu thì được mang theo vàng với hạn mức quy định. Nếu tổng khối lượng từ 300 g trở lên phải khai báo với hải quan.

Cũng theo thông tư này, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài muốn mang trên 1 kg vàng phải có giấy phép do chi nhánh NHNN cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-5 tới đây.

TRÀ PHƯƠNG