Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ra quyết định xử phạt hành chính 550 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Khánh Bình (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) do vi phạm trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Theo kết luận của UBND tỉnh, công ty trên đã khai thác đá xây dựng có sử dụng chất nổ công nghiệp nhưng không có giấy phép khai thác. UBND tỉnh Bình Phước cũng đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trong 6 tháng đối với công ty trên. Đồng thời, chủ tịch tỉnh yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp phục hồi hiện trạng ban đầu và đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường.