UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền vụ một số người ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa triệt hạ gỗ rừng tự nhiên nằm trong dự án rừng trồng.

“Theo báo cáo thì có cán bộ xã Sơn Hội tham gia chặt phá cây rừng tự nhiên. Do đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan, UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra, làm rõ tất cả vấn đề, những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định” - ông Thế nói.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, qua kiểm tra mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã lập biên bản tạm giữ hơn 144 tấn cây rừng tự nhiên vừa chặt hạ. Trong đó, gần 93 tấn do hộ ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, khai thác; còn lại do hộ ông Huỳnh Văn Trọng đốn hạ.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai ông Hà, Trọng thừa nhận số cây này là gỗ rừng tự nhiên, thuộc dự án phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (gọi tắt là Flitch). Lợi dụng việc khai thác rừng trồng, các hộ này đã triệt hạ luôn tất cả gỗ rừng tự nhiên nằm trong rừng trồng.