Rà soát bãi bỏ phí, lệ phí không phù hợp
(PL)- Đó là ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH) trong buổi thảo luận về dự án Luật Phí và lệ phí tại phiên họp 37, Ủy ban Thường vụ QH diễn ra chiều 6-4.

Trình bày tờ trình về dự án Luật Phí và lệ phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí (có hiệu lực từ năm 2002) với danh mục 73 loại phí và 42 loại lệ phí đến nay đã lạc hậu, cần rà soát bãi bỏ. Trong đó, đưa ra khỏi danh mục phí một số khoản như năm khoản phí được luật chuyên ngành quy định thực hiện theo cơ chế giá (viện phí, phí đấu thầu, học phí, phí giám định tư pháp); bỏ phí kiểm định đo lường chất lượng, phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phí giám định hàng hóa xuất, nhập khẩu; bỏ năm loại phí đã dừng thu (phí xây dựng, phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai, phí niêm phong kẹp chì hải quan, phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa); sáu khoản phí có cùng đối tượng điều chỉnh cần thu gọn (như bỏ phí sử dụng đường thủy nội địa, thu phí luồng lạch)... Cùng với đó bổ sung 15 khoản phí đã ban hành trong các luật chuyên ngành để đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời bổ sung chín khoản lệ phí đã quy định tại các luật chuyên ngành. Riêng thuế môn bài theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020” được chuyển thành khoản thu lệ phí kinh doanh thu hằng năm, do đó cần bổ sung vào danh mục lệ phí.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH và các ý kiến thảo luận đều cho rằng cần rà soát, bãi bỏ thêm các phí và lệ phí không cần thiết. Cụ thể, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí mà có mức thu thấp, chi phí thu cao (như lệ phí hải quan...) nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng đó một số khoản phí không phù hợp, có thể gây bức xúc cho người dân (như phí sử dụng lề đường, lòng đường, hè phố...). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị: “Cần rà soát lại danh mục phí, lệ phí theo tinh thần Hiến pháp 2013 và các luật. Trong danh mục 51 loại phí, 39 lệ phí, tôi thấy nhiều cái không cần thiết, không có nước nào nhiều danh mục phí như ở ta”.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về dự án Luật An toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì soạn thảo.

Dự luật đã đưa ra bốn hành vi nghiêm cấm trên không gian mạng gồm: Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

TRỌNG PHÚ