(PL)- Bộ LĐ-TB&XH ngày 18-8 đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tình hình sử dụng lao động là người Trung Quốc (TQ) tại Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam và các giải pháp xử lý của địa phương.

Bộ cũng đề nghị làm rõ về số lượng lao động, vị trí công việc, số lượng doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài, việc quản lý và cấp giấy phép lao động...

Trước đó, báo chí đưa tin có nhiều lao động TQ làm chui tại Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam. Qua kiểm tra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang cho biết bước đầu xác định có khoảng 145 lao động là người TQ làm việc tại nhà máy trên. Trong đó, chỉ có 105 người có phép của cơ quan chức năng.

VIẾT LONG