(PL)- Ngày 5-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 26. Phiên họp có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2013. Sau thời gian thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, luật này đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 52/142 điều, sửa kỹ thuật 12/142 điều; bổ sung hai điều mới, bãi bỏ nội dung liên quan đến năm điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Uông Chu Lưu tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ông Lưu đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung đánh giá tác động với các chính sách mới, có rà soát thống kê đầy đủ tình hình thực tiễn về mức xử phạt, đối tượng áp dụng.

Nếu nâng mức xử phạt hành chính theo lĩnh vực thì cần có thống kê, báo cáo cụ thể của từng lĩnh vực. Lĩnh vực nào chưa hợp lý thì sửa đổi quy định phù hợp khả thi hơn, tăng ở một số lĩnh vực cần thiết…

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban Pháp luật đánh giá cao quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ dự án này của cơ quan soạn thảo. Nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm khắc phục những bất cập hạn chế sau thời gian thực hiện, cũng như đáp ứng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm hành chính.

(Theo TTXVN)