Ngày 19-10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký các quyết định tạm đình chỉ chức vụ tổng biên tập và phó tổng biên tập báo điện tử Infonet.

Cụ thể, quyết định nêu rõ tạm thời đình chỉ chức vụ tổng biên tập báo điện tử Infonet đối với ông Võ Đăng Thiên trong thời gian 15 ngày, để làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Võ Đăng Thiên đối với những sai phạm của báo điện tử Infonet trong thời gian vừa qua.

Ông Phạm Thanh, Phó Tổng biên tập báo điện tử Infonet, cũng tạm thời bị đình chỉ chức vụ phó tổng biên tập trong thời gian như trên. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng đã ký Quyết định 1826/QĐ-BTTTT giao ông Nguyễn Văn Bá, Phó Tổng biên tập báo điện tử Infonet, đảm nhận nhiệm vụ phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử Infonet trong thời gian 15 ngày. Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 19-10-2016).