Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), cho biết tại hội thảo “An toàn không gian mạng Việt Nam 2016” tổ chức ngày 30-11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định: Ảnh hưởng của tấn công mạng không chỉ gây thiệt hại đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Tuy đánh giá cao vai trò của mạng lưới ứng cứu sự cố mạng nhưng Thứ trưởng cũng cho rằng mạng lưới cũng bộc lộ một số hạn chế. Thứ trưởng đề nghị việc phòng, chống tấn công, ứng cứu sự cố mạng cần có sự phối hợp chặt, hiệu quả, kịp thời với nhiều đơn vị cùng tham gia.