Ngày 28/7, Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng thuộc Tập đoàn FPT đã nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu đô thị FPT Đà Nẵng (FPT City Đà Nẵng) do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp ngày 13/7.

Công ty đã nhận được 15ha đất đầu tiên của giai đoạn 1 và dự kiến trong tháng 8 sẽ tiếp nhận 20ha đất còn lại để nhanh chóng động thổ và khởi công dự án, với việc xây dựng nhà mẫu vào đầu năm 2011.

Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng Bùi Thiện Cảnh, FPT City Đà Nẵng sẽ là hình mẫu để FPT phát triển các khu đô thị tương tự tại các địa phương có tiềm năng khác. Tập đoàn FPT hướng tới giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.

Song song với quá trình xúc tiến các thủ tục pháp lý cần thiết cho dự án, Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng đã tiến hành công tác khảo sát và một số công việc chuẩn bị cần thiết cho dự án.

Ngày 15/1, FPT chính thức thành lập Công ty CP Đô thị FPT (FPT City JSC) để đơn vị này chịu trách nhiệm triển khai chính dự án. Sau môt thời gian khảo sát, vào ngày 13/5, FPT City SJC đã ký hợp đồng với công ty S.O.M của Mỹ để thiết kế quy hoạch tổng thể cho Khu Đô thị FPT tại Đà Nẵng./.

Theo PV (Vietnam+)