Cá được thả gồm các loại: tra, rô phi, chép, mè vinh, lóc... Đặc biệt có hai loài quý hiếm là cá hô và cá chày. Tổng giá trị của số cá được thả là 563 triệu đồng, do 46 tổ chức và 115 cá nhân ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Vĩnh Long, TP.HCM và Cần Thơ đóng góp.

Đây là năm thứ hai An Giang thực hiện thả cá vào môi trường thiên nhiên. Mục đích nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản tự nhiên, đa dạng hóa thành phần giống thủy sản.

VĨNH SƠN