Ngày 21-4, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường, trực tuyến). Kỳ họp thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó các đại biểu thông qua đề án thành lập TP Hồng Ngự; phường An Bình A và An Bình B.

Thành lập TP Hồng Ngự - ảnh 1
Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP 

Theo đó, phường An Bình A trên cơ sở nguyên trạng 27,03 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A; phường An Bình B thành lập trên cơ sở nguyên trạng 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B; thành lập TP Hồng Ngự trên cơ sở nguyên trạng 121,84 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Thị xã Hồng Ngự nằm trong vùng kinh tế trọng điểm và là đô thị có vai trò trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật - văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Trong những năm qua, chính quyền các cấp và nhân dân thị xã Hồng Ngự đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những bước tiến mạnh mẽ, nền kinh tế có mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

Việc thành lập TP Hồng Ngự là tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có và sẽ là điều kiện cần thiết để TP Hồng Ngự tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng đô thị trong tương lai.