Theo đó, ông Nhân khuyến khích tỉnh này xây dựng TP như trên và đề nghị lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2018 số hóa toàn bộ dữ liệu về kinh tế, xã hội, quy hoạch của địa phương. “Đây là một phần của đô thị thông minh. Việc công bố quy hoạch cấp tỉnh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân là rất cần thiết” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Thành phố thông minh thì lãnh đạo phải thông minh - ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: “Chính quyền có thể cảm nhận những diễn biến của xã hội thông qua góp ý của người dân”.  Ảnh: C.LUẬN

Cũng theo chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với sự phát triển của công nghệ hiện nay, mỗi người dân đều có thể sở hữu một điện thoại và họ dùng nó để góp ý với chính quyền. Chính quyền có thể lắng nghe, cảm nhận được những diễn biến của xã hội thông qua các góp ý ấy để phục vụ tốt hơn. “Mỗi người dân là một cảm biến xã hội” - ông Nhân nói… Đối với MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đây sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Nghệ An.