Thanh tra về tham nhũng tại 8 công ty xổ số phía Nam
(PLO)- Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại 8 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phía Nam.

Ngày 17-10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại 8 tỉnh/TP phía Nam.

Theo đó, TTCP sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp.

Thời kỳ thanh tra từ năm 1-1-2013 đến tháng 31-12-2017. Đoàn thanh tra do ông Phí Ngọc Tuyển- Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng- Thanh tra Chính phủ (Cục IV) làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Tại buổi công bố, TTCP cũng thông báo quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra do ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra (TTCP) làm tổ trưởng. Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Tổng TTCP phê duyệt. Để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Liêm đề nghị UBND các tỉnh/TP chỉ đạo các Công ty TNHH MTV xổ số tỉnh/TP chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời, đầy đủ. Cạnh đó, phân công người chủ trì đầu mối để phối hợp với Đoàn thanh tra trong công tác cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cũng yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện đúng quy chế, nội quy của Đoàn, chấp hành nghiêm túc phát ngôn và bảo mật thông tin, thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra. Đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Đoàn, có báo cáo tiến độ cuộc thanh tra theo đúng quy định.

TUYẾN PHAN