(PL)- UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thí điểm dự án du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng xe chạy điện.

Theo đó, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND quận Tây Hồ và Công an TP thống nhất quy định thực hiện thí điểm, lộ trình các tuyến, thời gian hoạt động trong ngày, quy định về đỗ, dừng… gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND TP trong tháng 8. Nếu được chấp thuận, dự kiến dịch vụ sẽ được khai trương vào cuối năm 2011. Chủ đầu tư (Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây) sẽ nhập 30 ô tô chạy bằng năng lượng điện phục vụ du khách. Trong lộ trình có 10 nhà ga chính và 35 điểm đỗ, dừng.

BP (Theo TTX)