Sau gần chín tháng triển khai thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay hầu hết địa phương đã triển khai tập huấn đến cơ sở xã phường. Các đơn vị quân đội, các địa phương đang từng bước hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trong các thời kỳ chiến tranh; xây dựng cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ… Mùa khô năm 2013-2014, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng già yếu, trí nhớ giảm nhiều; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế-xã hội; rừng núi hiểm trở, nhiều nơi còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh; các nguồn tin từ bên ngoài còn ít. Thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

TM