Trong đợt đề cử lần thứ ba cho các chức danh chủ chốt VFF khóa VIII, các thành viên đã giới thiệu Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải vào ghế chủ tịch. Cũng cần biết Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện còn kiêm chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nên rất khó sắp xếp ra ứng cử, trong khi Thứ trưởng Lê Khánh Hải cách đây vài ngày đã xin không ứng cử vì bận nhiều việc.

Cùng ngày, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, ông Cấn Văn Nghĩa, nộp đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử chủ tịch VFF.

Như vậy, chiếc ghế chủ tịch VFF khóa VIII hiện có hai ứng viên là thứ trưởng Bộ VH-TT&DL và ông Nguyễn Công Khế - nguyên Phó Chủ tịch VPF.