Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ông Dương Quyết Thắng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Thủ tướng cũng bổ nhiệm lại các ông Nguyễn Đình Khương và Nguyễn Minh Thảo giữ chức vụ phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.