(PL)- Ngày 4-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng đối với ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ KH&CN. 

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Xuân Định đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực KH&CN như cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Như vậy Bộ KH&CN hiện có bốn thứ trưởng gồm các ông Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy và Lê Xuân Định.

PV