Thúc tiến độ thanh tra Công ty Gang thép Thái Nguyên...
(PLO)- Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, trong đó có dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc.

Ngày 13-10, thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP), cơ quan này vừa tổ chức họp giao ban công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10-2018.

Thúc tiến độ thanh tra Công ty Gang thép Thái Nguyên... - ảnh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thanh tra tại dự án Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 9-2018, TTCP đã ban hành hai kết luận thanh tra, hai thông báo kết luận thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 56/57 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát hoạt động 12 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 15 đoàn thanh tra; thẩm định hai dự thảo kết luận thanh tra…

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), hoàn thiện dự thảo Luật PCTN (sửa đổi); chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, xử lý tham nhũng vặt; tiếp tục xây dựng thông tư theo dõi, đánh giá về công tác PCTN cấp tỉnh; quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại, hộp thư điện tử của TTCP...

Phát biểu chỉ đạo, Tổng TTCP Lê Minh Khái yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của TTCP cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang còn chậm ban hành kết luận, như cuộc thanh tra toàn diện dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên; cuộc thanh tra tại Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc

Đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra cũng chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các cục, vụ nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo TTCP trong việc triển khai thực hiện nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 9-2018 đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm của TTCP trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về công tác PCTN, Tổng TTCP yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục công tác chuẩn bị xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật ngay khi luật được thông qua; sớm hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý tham nhũng vặt để trình Thủ tướng ký ban hành; tiếp tục phối hợp với Ban Nội chính Trung ương hoàn thiện Đề án cơ chế bảo vệ người dân phản ánh tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên.

T.PHAN