Cuộc họp nhằm minh bạch số tiền tiếp khách, ăn uống 3,2 tỉ đồng khoản chi nào đúng, khoản chi nào sai bởi hiện tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chưa quyết toán xong, cũng như không chấp nhận bản giải trình của Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, Văn phòng HĐND tỉnh chưa gửi bản giải trình lần hai. Do đó, số tiền 3,2 tỉ đồng vẫn chưa có sự thống nhất giữa Sở Tài chính và Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai qua kiểm tra chứng từ, sổ sách đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trong năm 2015 nên đã có văn bản đề nghị giải trình.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai còn cho biết thêm đơn vị trên mua vật tư, văn phòng phẩm trong năm 2015 nhưng không có phiếu nhập, xuất kho, chưa giải trình được lý do với số tiền lên đến hơn 660 triệu đồng.

HĐND tỉnh này cũng chi tiền mua nhiên liệu trong năm 2015 hơn 460 triệu đồng, tương đương 27.000 lít xăng nhưng Sở Tài chính không đối chiếu, xác minh được.

Vụ việc đã được ông Nguyễn Văn Thắng, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy, yêu cầu chuyển thanh tra hoặc Kiểm toán Nhà nước vào cuộc.

Riêng Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản cho biết: “Xét tình hình thực tế tại đơn vị, do các thành viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, thành viên Ban Thanh tra nhân dân không am hiểu sâu về lĩnh vực kế toán, tài chính nên không thể tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thu, chi tài chính của Văn phòng HĐND tỉnh trong thời gian 2011-2016. Do đó đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai nên có ý kiến chỉ đạo giao các cơ quan chức năng làm rõ để minh bạch tài chính, làm trong sạch bộ máy cơ quan”.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này trong các số báo tiếp theo.