(PL)- Theo tin từ Bộ GTVT, Thủ tướng đã cho phép Bộ duy trì hoạt động của hai trạm kiểm tra tải trọng xe thí điểm tại tỉnh Đồng Nai và Quảng Ninh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể trạm kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, trình Thủ tướng quyết định trong quý I. Sau khi quy hoạch này được phê duyệt, Bộ GTVT mới triển khai xây dựng, khôi phục các trạm kiểm tra trọng tải xe trên các tuyến quốc lộ 51, 3, 10, 19 và 20.

Từ cuối năm 2009, dự án thí điểm trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây, Đồng Nai và quốc lộ 18, Quảng Ninh được triển khai. Các thông tin như biển số, tải trọng, tốc độ, thời gian xe đi qua cân động... đều được máy tính ghi lại. Từ đó lực lượng liên ngành sẽ xác định chính xác những xe cần phải kiểm tra lại tải trọng.

L.ĐỨC - H.TUYÊN