(PL)- Ngày 25-3, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Các đại biểu đã tập trung thảo luận ba nội dung: 

Giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; cách tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và công nhận kết quả của học sinh; tinh giản nội dung kiến thức nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ TT&TT để có những giải pháp, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ, giúp tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình thuận lợi. Về đánh giá kết quả học tập, bộ thống nhất sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ, cuối kỳ tại trường khi học sinh đi học trở lại.

Về vấn đề tinh giản chương trình, Bộ đã thành lập các tiểu ban và đang khẩn trương thực hiện. Dự kiến trong tháng 3 này ban hành hướng dẫn cho các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai thực hiện. Mục tiêu là giảm được 5-7 tuần so với chương trình hiện nay để đến ngày 15-7 là kết thúc năm học.

NC