Phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp học, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên về dự lớp học. Tổng Bí thư hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị để tổ chức lớp bồi dưỡng quan trọng này.

Tổng Bí thư khai giảng lớp bồi dưỡng dành cho các ủy viên TW - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: TTXVN

“Trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với cuộc sống sinh động. Đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ. “Học thầy không tày học bạn” là như thế” - Tổng Bí thư nói.

Theo chương trình, từ ngày 14 đến  18-8, các học viên sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị giới thiệu chín chuyên đề.