Bí thư Thành ủy lưu ý Liên đoàn Lao động TP và Quỹ CEP nâng quy mô vốn hoạt động vì mục tiêu chăm lo người nghèo. Cạnh đó, tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tư vấn nghề nghiệp cho người vay. Cũng theo ông Thăng, đối với khoản vay hỗ trợ ưu đãi hằng năm, Thành ủy đồng ý cho Quỹ CEP vay 100 tỉ đồng/năm.

Theo Giám đốc Quỹ CEP Nguyễn Thị Hoàng Vân, qua 25 năm hoạt động, đến nay Quỹ CEP đã phát triển được nguồn vốn trên 2.771 tỉ đồng. Quỹ đã cho trên 2,9 triệu hộ công nhân, lao động nghèo vay vốn với số tiền trên 27.000 tỉ đồng. Qua đó góp phần tích cực đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, hỗ trợ hàng trăm ngàn công nhân, lao động nghèo có cơ hội tự tạo việc làm