“Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép UBND TP được chỉ định nhà đầu tư thực hiện xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc, Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm theo hình thức BT.

 

 

Dự kiến đơn vị được chỉ định là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (gọi tắt là CII)” - UBND TP vừa có thông báo ngày 18-4 với nội dung như trên.

Các hạng mục cụ thể là xây dựng các trục đường giao thông bao gồm hạ tầng kỹ thuật đi kèm của khu dân cư phía bắc, xây dựng hoàn thiện trục đường Bắc-Nam đi qua khu này và cầu nối từ trục đường này sang khu chức năng số 6.

TP cho rằng việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung và khu dân cư phía bắc tại KĐT mới Thủ Thiêm là yêu cầu cần thiết, cấp bách để thu hút đầu tư, nhanh chóng phát triển KĐT mới theo quy hoạch được duyệt. Căn cứ để lựa chọn Công ty CII là dựa vào “việc thẩm định, đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm qua những dự án mà công ty là chủ đầu tư đã và đang thực hiện, kèm theo cam kết của công ty”.

Trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP chấp thuận cho Công ty CII tự bỏ chi phí nghiên cứu, lập dự án BT nêu trên. Số tiền này sẽ không được thanh toán trong trường hợp CII không được chỉ định. TP yêu cầu BQL dự án Thủ Thiêm đàm phán việc ký quỹ với chủ đầu tư trên (dự kiến là 100 tỉ đồng) để chuẩn bị trong trường hợp CII được chấp thuận và có hình thức chế tài nếu không thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

CẨM TÚ