Mục đích của việc khảo sát là tìm hiểu, thúc đẩy và hình thành các sản phẩm mới. Trong đó, các đơn vị liên quan sẽ xây dựng ít nhất ba sản phẩm du lịch mới.

Sở KH&ĐT được giao tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư du lịch vào TP.HCM cùng 13 tỉnh, thành ĐBSCL và sáu tỉnh miền Đông Nam bộ.

Sở Du lịch phối hợp với 13 tỉnh, thành ĐBSCL thực hiện gian hàng xúc tiến chung của 13 tỉnh, thành và quảng bá thương hiệu du lịch vùng tại “Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 16” năm 2020.