Ngày 15-12, tại hội nghị tổng kết hoạt động giao ban công tác mặt trận cụm thi đua năm TP trực thuộc trung ương năm 2016, ông Nhân nhấn mạnh đến công tác phối hợp giữa mặt trận và năm tổ chức chính trị-xã hội.

Để triển khai Nghị quyết Trung ương 4, ông Nhân cho rằng: Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp phải trong sạch vì dân và trân trọng cống hiến. MTTQ Việt Nam các cấp và năm tổ chức chính trị-xã hội không tham nhũng, minh bạch và tiết kiệm. “Từng đảng viên phải xây dựng chương trình và cam kết thực hiện nội dung này” - ông Nhân nói.

Trong sạch, minh bạch, trách nhiệm, không tham nhũng - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân nói MTTQ Việt Nam cần phối hợp với báo chí nói chung để chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Nhân cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của năm tổ chức chính trị-xã hội và MTTQ không đăng tin sai sự thật và các tổ chức chính trị-xã hội cũng phải chủ động, sáng tạo trong giám sát phản biện xã hội, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí.

“Mặt trận phối hợp với các cơ quan báo chí nói chung để góp phần tạo nên phong trào chống tham nhũng, lãng phí” - ông Nhân nói và nhận định rằng: “Năm 2016, MTTQ Việt Nam ở năm TP trực thuộc trung ương đã triển khai quyết liệt, sáng tạo các chương trình mặt trận thông qua việc đổi mới công tác truyền thông”.

Năm 2017, ông Nhân đề nghị phải đổi mới công tác vận động trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc cụ thể như: Mỗi hộ nghèo, mỗi gia đình chính sách phải có một tổ chức, đoàn thể đứng ra hỗ trợ để người dân không bị rơi vào cùng cực, không để tình trạng trong kinh tế thị trường có rủi ro mà người dân không biết dựa vào ai.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng: MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát huy tinh thần đại đoàn kết, chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo tốt hơn, giám sát xây dựng đảng, chính quyền và giám sát chuyên đề theo những gì người dân phản ánh, bức xúc.

Trong sạch, minh bạch, trách nhiệm, không tham nhũng - ảnh 2
Ông Nguyễn Hoàng Năng cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Năng cũng cho rằng dù đạt được “12 điểm sáng” nhưng việc phối hợp tuyên truyền với các tổ chức thành viên chưa đồng bộ, công tác mặt trận chưa có tính kế hoạch và việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chưa đáp ứng được sự phát triển của xã hội.

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, ghi nhận sự đóng góp của những người làm công tác mặt trận của thủ đô trong năm 2016. Ông Hải cho rằng những thành tích mà thủ đô đạt được trong năm 2016 có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác mặt trận.

"Đặc biệt là việc khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, cùng Đảng bộ chính quyền TP thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung" - ông Hải nói.

Trong sạch, minh bạch, trách nhiệm, không tham nhũng - ảnh 3
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải xác định Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội chung sức, chung lòng với MTTQ Việt Nam.

Ông Hải khẳng định: “Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm để cùng chung sức chung lòng với MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua chung cho TP, cho cả vùng và cho cả nước”.