Ngày 12-10, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gởi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, dịch bệnh COVID-19 tại TP Phan Thiết vẫn còn phức tạp nhưng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến giao Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm từ ngày 14-10.

Trung tâm Hành chính công Bình Thuận nhận hồ sơ trở lại từ 14-10 - ảnh 1
Trung tâm Hành chính công Bình Thuận

Theo đó, người trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).

Khi tổ chức hoạt động trở lại, Trung tâm Hành chính công tỉnh phải sắp xếp, bố trí lực lượng phù hợp để hướng dẫn, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi vào nộp hồ sơ; sử dụng thiết bị quét QRCode để khai báo y tế; bố trí công chức, viên chức đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Quá trình thực hiện phải xử lý linh hoạt, chủ động các tình huống có thể xảy ra, trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 nhưng phải tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, với tinh thần phục vụ nhân dân là trên hết.