Nhiều bạn đọc thắc mắc về thẩm quyền, địa bàn hoạt động giữa lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, Phòng CSGT cấp tỉnh và Công an cấp huyện khác nhau như thế nào?

Điều này được quy định rất rõ trong Thông 65/2020 của Bộ Công an, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (5-8).

Từ 5-8, địa bàn tuần tra của CSGT được phân cấp ra sao? - ảnh 1
Thông tư 65/2020 phân cấp cụ thể về tuyến, địa bàn hoạt động của lực lượng CSGT. Ảnh: TP

Theo đó, Cục CSGT được quyền bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường cao tốc đi qua địa giới hành chính từ hai tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trở lên.

Trường hợp cần thiết, Cục CSGT còn có thể tổ chức lực lượng thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát được Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục CSGT phê duyệt trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Phòng CSGT Công an tỉnh được quyền bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

Trong đó gồm các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình TTATGT phức tạp, các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các tuyến đường đô thị chính, có tình hình TTATGT phức tạp thuộc TP trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh còn có thể tổ chức lực lượng thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với Công an cấp huyện, các lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng CSGT.

Công an cấp huyện được quyền bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, gồm các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không thuộc thẩm quyền của Phòng CSGT Công an tỉnh.

Bên cạnh đó là các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và đường đô thị không thuộc thẩm quyền của Phòng CSGT Công an tỉnh.

Công an cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng CSGT…