Thủ tướng vui mừng được gặp bộ trưởng và đoàn cán bộ Cuba sang tham dự cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Cuba. Việt Nam rất vui mừng và chia sẻ những thành công trong phát triển kinh tế-xã hội của Cuba thời gian qua; nêu rõ mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc, thủy chung và ngày càng được thắt chặt, tình cảm gắn bó.

Thủ tướng nêu rõ thời gian qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa với một khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong quá trình đó, Việt Nam không bao giờ quên nhân dân Cuba anh em.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam hợp tác chặt chẽ với Cuba để bảo đảm cung cấp ổn định gạo cho nước này; thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba.