Xử lý, ngăn chặn cuộc gọi rác quảng cáo bất động sản
PL)- “Tiếp tục chỉ đạo và giám sát các doanh nghiệp xử lý SIM rác, SIM kích hoạt sẵn và cuộc gọi rác…”.

Đó là một trong những yêu cầu được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đưa ra tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I-2017 của Bộ TT&TT vào chiều 5-4.

Riêng đối với việc xử lý các cuộc gọi rác, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Viễn thông phối hợp với các nhà mạng tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp quảng cáo, đặc biệt là các doanh nghiệp quảng cáo bất động sản để có biện pháp xử lý.

V.THỊNH