Thứ trưởng công an: Tập trung triển khai dự án về thẻ căn cước

Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH -  Bộ Công an), vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo cho thấy nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực QLHC về TTXH, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Điển hình là việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cơ chế một cửa quốc gia; cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, quản lý, sử dụng con dấu, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; triển khai nhiều hạng mục quan trọng của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, quản lý căn cước công dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tạm trú, nhân khẩu.

Lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã chính quy được hướng dẫn làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả, thành tích Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đạt được.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, khắc phục những thiếu sót, sơ hở trên các nội dung công tác QLHC về TTXH.

Cùng với đó, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ lực lượng.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đảm bảo tiến độ, trong đó chú trọng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quân khu 9 tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí

Quân khu 9 tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí

(PLO)- Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp của Quân khu 9 sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong lực lượng vũ trang và nhân dân