Thủ tục tách hộ khẩu thay đổi như thế nào từ 1-7-2021?

Tôi sắp ra ở riêng nên sắp tới tính tách hộ khẩu từ nhà cha mẹ. Theo tôi được biết, Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1-7 tới đây có nhiều thay đổi liên quan đến cư trú. Vậy cho tôi hỏi, sắp tới đây thủ tục tách hộ khẩu có thay đổi gì so với quy định hiện hành?

Bạn đọc Bảo Tín (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định trong Luật Cư trú 2020 thì từ ngày 1-7-2021,
cơ quan công an sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu giấy mà chuyển sang quản lý bằng cơ sở dữ liệu về cư trú. Tương ứng với việc này, Điều 25 Luật Cư trú 2020 không còn thuật ngữ tách sổ hộ khẩu mà chuyển sang thành tách hộ. Theo đó, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

- Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú mới.

Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Trường hợp tách hộ sau ly hôn thì hồ sơ tách hộ có thêm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Đáng chú ý, khi làm thủ tục tách hộ từ ngày 1-7 thì thời gian giải quyết tách hộ chỉ còn năm ngày làm việc, thay vì bảy ngày như quy định hiện hành. Kèm theo đó, kết quả của việc thực hiện thủ tục tách hộ là người dân được thông báo về việc đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì được cấp sổ hộ khẩu giấy như trước đây.  


3 anh em hơn 20 tuổi mong có CCCD

3 anh em hơn 20 tuổi mong có CCCD

(PLO)- Vì nhiều lý do, ba anh em khi 20 tuổi mới làm khai sinh, nay lại gặp khó trong việc đăng ký thường trú để từ đó làm CCCD.