Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân

“Trong năm năm tới (2016-2020), bên cạnh thời cơ, thuận lợi, Việt Nam cũng phải nỗ lực để vượt qua những khó khăn, thách thức không nhỏ. Chúng tôi nhận thức rõ rằng những bước phát triển sắp tới của chúng tôi có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt và vượt qua không ít khó khăn, thách thức”, Thủ tướng nói.

Các đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới tham gia Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam. Ảnh: Duy Thanh

Để nền kinh tế vĩ mô ổn định vào năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định phải lấy con người làm mục tiêu, là trung tâm của sự phát triển kinh tế đất nước, trong đó thủ tướng chỉ rõ mục tiêu phát triển năm năm tới (2016-2020).

Cụ thể là tăng trưởng kinh tế phải phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân, lấy con người là mục tiêu, là trung tâm của sự phát triển.

Bảo vệ và cải thiện môi trường sống mà Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế và đã, đang triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ ba bước đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường và thể chế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả mọi quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các bạn một cách thiện chí và chân thành. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho công dân và các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè quốc tế đến làm ăn, sinh sống tại Việt Nam.

"Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bình đẳng cùng có lợi với tất cả các quốc gia, dân tộc. Việt Nam luôn mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, của các đối tác phát triển" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Công bố 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023

Công bố 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 cá nhân có các thành tích tiêu biểu.