Thực phẩm không an toàn: Xử lý ban quản lý chợ và siêu thị

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý dịch vụ thức ăn đường phố, bảo đảm thực phẩm sạch cho người dân. Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện các điểm bán rau sạch đảm bảo chất lượng. Hai sở này báo cáo kết quả thực hiện trình UBND TP trước 15-5.

Sở Công Thương phối hợp UBND các quận, huyện và đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra ATTP đối với các chợ và siêu thị; quy định rõ trách nhiệm của ban quản lý các chợ, chủ siêu thị trong trường hợp phát hiện vi phạm về ATTP.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.