Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ý kiến đóng góp cần đi vào trọng tâm, nhất là những vấn đề mới, khó trong dự thảo, cụ thể hóa sâu sắc các phương hướng thực hiện để có báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, tại Gia Lai, Tiểu ban Điều lệ Đảng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV, tổ chức "Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên".

Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì.

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã quyết định thành lập năm tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế-Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Nhiệm vụ của các Tiểu ban rất quan trọng, nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhiều thành phần, đối tượng, tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị của Đại hội XIV phải là báo cáo trung tâm, phải đạt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn.

Qua đó tạo sự nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Do đó, ông Nghĩa đề nghị các ý kiến đóng góp tại Hội nghị cần trọng tâm, xoay quanh bố cục dự thảo, các nội dung trọng điểm, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó trong dự thảo, cụ thể hóa sâu sắc các phương hướng thực hiện để có báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu và lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã góp ý nhiều nội dung trong Dự thảo. Các ý kiến phát biểu, đóng góp được tập hợp đầy đủ, chuyển cho các bộ phận của Ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

chanh-an-nguyen-hoa-binh.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng phát biểu trong hội nghị. Ảnh: TTXVN

. Cùng ngày, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan Thường trực của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị các địa phương vùng ĐBSCL đóng góp ý kiến dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm năm (2021-2025).

Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Nguyễn Hòa Bình chủ trì.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết Báo cáo tổng kết năm năm về công tác xây dựng Đảng là một trong những báo cáo rất quan trọng, đánh giá đúng những vấn đề thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, Báo cáo cần được xem xét một cách toàn diện, khách quan và lấy ý kiến từ Trung ương đến cơ sở; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương trong cả nước, Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ hoàn thiện đề cương và xin ý kiến của Trung ương để triển khai.

Trong Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021- 2025, ngoài phần mở đầu, đề cương gồm các phần liên quan đến kết quả công tác xây dựng Đảng từ năm 2021-2025 như Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Dự thảo Đề cương báo cáo nói trên còn có đánh giá việc thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng và ba giải pháp đột phá.

Cụ thể là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phân cấp, phân quyền, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Cùng đó, đánh giá các ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình và các thành viên trong Đoàn công tác cùng Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến viếng, thắp hương tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 23-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm