Tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở nguyện vọng cá nhân

Chiều 26-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ.

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng: đây là hội nghị đầu tiên sau những thành công của Đại hội XII với những định hướng quyết liệt về kinh tế, xã hội.

“Chúng ta sẽ nhìn thẳng vào sự thật, những thiếu sót, khuyết điểm của ngành nội vụ để năm 2017 công tác nội vụ được kiện toàn hơn nữa”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở nguyện vọng cá nhân ảnh 1

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói cần phải nhìn thẳng vào những thiếu sót, khuyết điểm của ngành nội vụ. Ảnh: CHÂN LUẬN

Trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết: ngoài những công tác xây dựng thể chế, vấn đề tinh giản biên chế được thực hiện khá quyết liệt. “Việc quản lý biên chế công chức và tinh giản biên chế được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017 giảm 1,5% so với năm 2016”, Thứ trưởng Tuấn cho biết.

Tính đến ngày 15-12, đã có 43 lượt Bộ, ngành và 139 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và năm 2017, với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là: 21.247 người.

Trong năm 2016: có 19 lượt Bộ, ngành và 62 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế, với số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế là: 11.899 người; trong đó: 10.371 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 1.498 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 14 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học, 16 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở nguyện vọng cá nhân ảnh 2

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói: tinh giản biên chế chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Ảnh: CHÂN LUẬN

Thứ trưởng Tuấn cho hay, hiện nay đã có 9 lượt Bộ, ngành và 33 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2017, với số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế là: 2.664 người; trong đó: 2.336 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 320 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 5 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học, 3 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tuy vậy, Thứ trưởng Tuấn cũng cho rằng: tổ chức bộ máy một số cơ quan nhà nước chưa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và phát triển nền KTTT định  XHCN. Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước còn cồng kềnh, phức tạp, thiếu ổn định.

“Việc thực hiện tinh giản biên chế chưa theo đúng mục tiêu, trình tự quy định; việc giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và căn cứ vào đánh giá phân lọai công chức, viên chức”, Thứ trưởng Tuấn nói.

Đặc biệt, với việc giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân, Thứ trưởng Tuấn cho hay, vẫn còn tình trạng công chức chưa tận tụy, còn thiếu trách nhiệm, có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và xừ lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm túc, còn hình thức, chiếu lệ. Kỷ luật hành chính chưa được chấp hành một cách nghiêm túc, kỷ cương hành chính vẫn còn lỏng lẻo; còn tình trạng tuỳ tiện, vô nguyên tắc trong giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính.

Tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở nguyện vọng cá nhân ảnh 3

Hội nghị tổng kết của Bộ Nội vụ được nối với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: CHÂN LUẬN

Phương hướng năm 2017, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Qua đó, xây dựng Bộ, ngành Nội vụ trong sạch, vững manh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cùa bộ máy nhà nước.

“Tập trung triển khai công tác CCHC theo hướng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo và phát triển; để người dân hài lòng đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước”, Thứ trưởng Tuấn cho hay và nhấn mạnh cả việc kiểm soát cấp phó trong các cơ quan, tổ chức.