Tòa Tối cao quán triệt việc ra quyết định và theo dõi thi hành án hình sự

0:00 / 0:00
0:00

TAND Tối cao vừa có văn bản về việc ra quyết định thi hành án (THA), theo dõi việc thi hành án hình sự (THAHS) gửi đến Chánh án TAND và Chánh án Tòa án quân sự các cấp.

TAND Tối cao có ba yêu cầu cụ thể đối với các tòa án để đảm bảo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành đúng quy định, tránh vi phạm trong việc ra quyết định THA, ủy thác ra quyết định THAHS, gửi quyết định THA.

Một là toà án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định THA, gửi quyết định THA đúng thời hạn, thành phần, thủ tục theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) và các Điều 21, 22, 77, 84, 96 của Luật THAHS. Về việc cấp và giao quyết định THAHS cho người bị kết án thực hiện theo quy định tại Điều 138, 139 BLTTHS.

Hai là toà án ra quyết định uỷ thác THA cho tòa khác cùng cấp phải gửi quyết định ủy thác này cho VKS cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định THA.

Khi nhận được quyết định ủy thác ra quyết định THA, toà án được uỷ thác phải tiến hành xác minh điều kiện THA. Căn cứ vào kết quả xác minh, tuỳ trường hợp để vận dụng tinh thần hướng dẫn tại điểm d, tiểu mục 2.1, mục 2, phần I Nghị quyết 02/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm "thi hành bản án và quyết định của Toà án của BLTTHS để xử lý.

Trường hợp toà án được uỷ thác không biết địa chỉ người bị kết án thì thông báo bằng văn bản cho toà án đã uỷ thác biết. Trong trường hợp này, toà án đã uỷ thác ra quyết định THA và căn cứ khoản 3, Điều 364, BLTTHS yêu cầu cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh nơi người bị kết án phạt tù đang tại ngoại ra quyết định truy nã. 

Trường hợp sau khi xác minh, toà án được uỷ thác THA thấy có đủ điều kiện thì phải ra quyết định THA và gửi quyết định này cho VKS cùng cấp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định THA.

Ba là các toà án thực hiện nghiêm việc vào sổ thụ lý và theo dõi việc thi hành bản án, quyết định của toà án. Trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp bị kết án phạt tù nhưng đang hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Toà án phải rà soát lập danh sách kết quả ra quyết định THA, uỷ thác ra quyết định THA để xác định số bản án/số bị án mà toà đã ra quyết định THA, số bản án/số bị án còn lại toà chưa ra quyết định THA. Trong đó cần chú ý đến những trường hợp bị án bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại.