Toàn cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới ở từng môn học

Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục lối sống, đạo đức, tự nhiên và xã hội, lịch sử và địa lý, khoa học, tin học và công nghệ, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Bậc học này xuất hiện môn học mới là tin học và công nghệ.

Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Ở bậc học này là môn tin học trở thành bắt buộc (khác với trước đây là tự chọn). Ngoài ra, sự xuất hiện của các môn: Lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên sẽ khiến cách tổ chức dạy học khác so với trước.

Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh. 

Các môn học được lựa chọn: Theo nhóm khoa học xã hội (gồm các môn giáo dục kinh tế và pháp luật, lịch sử, địa lý), nhóm khoa học tự nhiên (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học), nhóm công nghệ và nghệ thuật (gồm công nghệ, tin học, nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Ngoài năm môn bắt buộc, học sinh THPT phải chọn tối thiểu năm môn khác của nhóm môn được lựa chọn.

Chương trình cụ thể từng môn học như sau: 

Chương trình môn Ngữ văn

Chương trình môn Hóa học

Chương trình môn Toán

Chương trình môn Sinh học

Chương trình môn Lịch Sử

Chương trình môn Công nghệ

Chương trình môn Địa lý

Chương trình môn Tin học

Chương trình môn Giáo dục công dân

Chương trình môn Âm nhạc

Chương trình mộn Tự nhiên và Xã hội

Chương trình môn Mỹ thuật

Chương trình môn Lịch sử và Đia lý tiểu học

Chương trình môn Giáo dục thể chất

Chương trình môn Khoa học

Chương trình môn Hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm

Chương trình môn Vật lý

Học sinh tìm hiểu bộ SGK lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trường học hỗ trợ phụ huynh mua sách giáo khoa

(PLO)- Trước khó khăn của phụ huynh về việc tìm mua sách giáo khoa theo chương trình mới, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị để cung ứng sách cho học sinh.