Tốn hơn 70 tỉ đồng chạy dầu mỗi ngày cho sự cố nhà máy điện Cà Mau

Để khắc phục sự cố, hằng ngày các đơn vị đã huy động một tổ máy của Nhà máy điện Ô Môn (Cần Thơ) chạy bằng dầu FO và thêm hai đến ba tổ máy tua-bin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO. Theo tính toán dự kiến, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh/ngày. Trong đó chi phí phát sinh cho việc chạy dầu của các nhà máy trong một ngày khoảng 70 tỉ đồng.

Theo EVN, Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 có tổng công suất phát 1.500 MW, chiếm gần 15% nhu cầu tiêu thụ điện toàn miền Nam và chiếm hơn 53% so với nhu cầu tiêu thụ điện khu vực miền Tây.

TRÀ PHƯƠNG