TP.HCM: 3.799 căn hộ, nền đất tái định cư chờ bố trí

TP yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu chính sách, giải pháp xử lý cho trường hợp quỹ nhà đất TĐC chưa đáp ứng, không phù hợp nhu cầu người dân như diện tích lớn, giá bán cao, không tương ứng giá bồi thường… Sở TN&MT phối hợp đề xuất quỹ đất để xây trước quỹ nhà TĐC trên tinh thần TĐC tại chỗ, tại địa phương, cùng khu vực; không bố trí TĐC xa nơi ở cũ để giảm thiểu xáo trộn trong đời sống, việc làm của người bị di dời, chấm dứt tình trạng tạm cư tại các dự án trước ngày 30-6-2014.

CẨM TÚ