TP.HCM: Chỉ đạo tạm dừng các chốt trạm kiểm dịch

Theo đó, thực hiện Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30-5 của UBND TP về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bản và căn cứ tình hình thực tế về phòng, chống dịch COVID-19; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Minh Châu đã có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, tạm dừng hoạt động của các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM tại Quyết định số 1677/QĐ-BCĐ ngày 14-5-2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố kể từ 17 giờ ngày 1-6.

TP.HCM: Chỉ đạo tạm dừng các chốt trạm kiểm dịch ảnh 1

Tình trạng ùn ứ diễn ra tại một số chốt trạm kiểm dịch ra vào địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM sáng ngày 1-6. Ảnh NT

Cho phép Tổ trưởng các chốt, trạm kiểm dịch căn cứ tình hình thực tế để chủ động triển khai thực hiện việc rút lực lượng kiểm soát tại các chốt, trạm, đảm bảo trật tự, an toàn.

Giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cân nhắc, chủ động thành lập các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; trường hợp cần hỗ trợ tăng cường lực lượng kiểm soát, các địa phương báo cáo, đề xuất cụ thể trình UBND TP xem xét, giải quyết.