TP.HCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương II

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất đưa vào chương trình toàn khóa những vấn đề quan trọng và cần thiết nhất nhằm cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII...

Tại hội nghị, ông Cang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X và nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với tinh thần tập trung kiên quyết, cụ thể và có hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm