TP.HCM ủy quyền cho Thủ Đức trong 4 lĩnh vực

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong bốn lĩnh vực từ cuối năm 2022 đến hết năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-12 đến 31-12-2024. Các quyết định khác có nội dung trái với quyết định này bị bãi bỏ.

Theo quyết định, UBND TP Thủ Đức được tăng quyền trên 4 lĩnh vực: xây dựng - môi trường - đô thị; kinh tế - ngân sách - dự án; tư pháp; văn hoá - giáo dục - thông tin - xã hội - khoa học.

Trong lĩnh vực xây dựng- môi trường- đô thị, UBND TP Thủ Đức được tiến hành các thủ tục quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất, gồm: xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

UBND TP Thủ Đức cũng được phê duyệt tất cả nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỉ lệ 1/500 trên địa bàn, trong đó bao gồm tất cả các đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước đây do UBND TP.HCM phê duyệt. Với các hồ sơ thuộc trường hợp phải báo cáo thông qua hội đồng tư vấn về kiến trúc TP.HCM, cần tuân thủ thực hiện báo cáo hội đồng theo đúng quy định.

Ở lĩnh vực kinh tế- ngân sách- dự án, UBND TP Thủ Đức được trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ loại I theo hướng dẫn của Sở Công thương; ban hành quyết định thành lập chợ loại II, loại III; trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu gọi xã hội hoá.

Đơn vị này cũng được phép thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích. Trong đó, được phép quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, phê duyệt quỹ lương…

Trong lĩnh vực tư pháp, UBND TP Thủ Đức được ủy quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên địa bàn; thực hiện công tác mua sắm tập trung tài sản công trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trong lĩnh vực văn hóa- giáo dục- thông tin- xã hội- khoa học: UBND TP Thủ Đức có quyền kiểm tra điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn. Trường hợp không đủ điều kiện, chính quyền Thủ Đức có thể yêu cầu cơ quan báo chí ngưng hoạt động văn phòng đại diện và xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Thủ Đức cũng được đặt tên công trình công cộng khác ngoài công trình quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng; cho tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn (trừ chương trình thuộc thẩm quyền Trung ương).

TP Thủ Đức cũng được ủy quyền là cơ quan chủ quản trường Cao đẳng Thủ Thiêm TP.HCM và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức để giải quyết khó khăn, thanh, kiểm tra, lập hội đồng trường...

TP này cũng được quyền công nhận các "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" trên địa bàn; định kỳ ba năm/lần tổ chức tổng kết về công tác xây dựng trường thực hiện chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại địa phương và báo cáo UBND TP.

Công khai cho người dân nếu có sự thay đổi thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi yêu cầu: Với các nội dung ủy quyền dẫn đến thay đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với văn phòng UBND TP rà soát các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ, văn phòng UBND TP phổ biến, công khai cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và TP Thủ Đức biết về quy trình và thủ tục hành chính có sự thay đổi này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

20 năm, thành quả từ một quyết sách

20 năm, thành quả từ một quyết sách

(PLO)- Qua 20 năm, diện mạo của quận Tân Phú và huyện Bình Chánh khởi sắc mạnh mẽ, các con đường được bê tông, nhựa hóa, đời sống người dân nâng cao... và nó là thành quả của người dân và nhiều thế hệ lãnh đạo...