TPP tạo cơ hội hoàn thiện hóa quan hệ lao động

Ông Chang Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam, nhận định tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam gần đây ổn định hơn. Tuy nhiên, số lượng các vụ đình công (hợp pháp và không hợp pháp) tại Việt Nam còn cao so với thế giới, do khuôn khổ pháp luật chưa ổn định. “Do vậy TPP tạo ra cơ hội để chúng ta hiện đại hóa quan hệ lao động, thúc đẩy lao động và xã hội” - ông Chang Hee Lee nói.

Đồng tình, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho rằng với những cam kết trong TPP, Việt Nam có thể xem xét sửa đổi một cách tổng thể hệ thống luật pháp lao động theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tạo điều kiện xây dựng hệ thống quan hệ lao động hoàn chỉnh: “Chính phủ có thể xây dựng nghị định chi tiết về vấn đề bảo đảm sự bình đẳng trong quan hệ lao động. Trong quá trình hội nhập, chúng ta cần tôn trọng quyền của người lao động” - vị này nói.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.