Từ vụ SAGRI, lại bàn về thời điểm xác định thiệt hại

Từ vụ SAGRI, lại bàn về thời điểm xác định thiệt hại

(PLO)- Tòa án cho rằng thời điểm xác định thiệt hại để tính số tiền Nhà nước bị thất thoát, lãng phí là thời điểm chuyển nhượng dự án, còn VKS thì cho rằng việc xác định thiệt hại phải tính tại thời điểm thiệt hại được ngăn chặn nên kháng nghị.