Từ khóa:

#Trao trả
Tìm thấy 45 kết quả
Mỹ trao trả cho Việt Nam 10 cổ vật quý

Mỹ trao trả cho Việt Nam 10 cổ vật quý

(PLO)- Mỹ trao trả cho Việt Nam 10 cổ vật quý khi công dân Donald Miller đã hợp tác với FBI, mong muốn các đồ vật được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.