Trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ được gửi ở cơ sở chất lượng

70% trẻ dưới 36 tháng tuổi được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng. Trên đây là nội dung chính trong đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Theo đó, các địa bàn thực hiện đề án sẽ được hỗ trợ để phát triển các nhóm trẻ tư thục và nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng chính quyền địa phương trong quản lý các nhóm trẻ. Đề án cũng sẽ hướng đến xây dựng và áp dụng cơ chế bảo đảm và nâng cao chất lượng của nhóm trẻ độc lập; đề xuất chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động có con dưới 36 tháng, nhất là ở các khu công nghiệp.

HÀ AN