Từ khóa:

#trình chính phủ
Tìm thấy 21 kết quả
Tiếp tục tranh cãi việc quản lý Grab

Tiếp tục tranh cãi việc quản lý Grab

(PL)- Các hiệp hội taxi truyền thống tiếp tục yêu cầu “siết” loại hình Grab, trong khi nhiều chuyên gia cho rằng việc “gò” Grab vào mô hình cũ sẽ triệt tiêu sáng tạo.
Độc quyền nhà nước và sự chưa thuyết phục

Độc quyền nhà nước và sự chưa thuyết phục

(PL)- Trong danh mục 20 hàng hóa, dịch vụ độc quyền (Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ tại dự thảo nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại), việc lựa chọn ngành nghề đưa vào danh mục có hai lý do gây tranh cãi:
Lại bàn tăng tuổi nghỉ hưu

Lại bàn tăng tuổi nghỉ hưu

(PL)- Chính phủ đã cho phép đăng ký trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012.