Từ khóa:

#Trịnh Công Sơn
Tìm thấy 103 kết quả
'22 năm một câu chuyện - Trịnh Công Sơn'

'22 năm một câu chuyện - Trịnh Công Sơn'

(PLO)- Nhiều hoạt động tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được gia đình và Trịnh Công Sơn Foundation dự kiến tổ chức nhân ngày giỗ lần thứ 22 của ông.